• Slider 1


Jagtlust


De boerderij Jagtlust van de familie Kingma is gelegen in Hantumeruitburen (Friesland). Het veebedrijf is eigendom van de gebroeders Gerrit en Andries Kingma en Gonnie (De dochter van Gerrit).
Het bedrijf telt een kleine 8.000 dieren en heeft hiervoor 300 hectare grond in gebruik. Het grootste gedeelte grond is dijk- en huurland.

Koeien
De meeste koeien grazen dicht bij de boerderij in Hantummeruitburen. Het gaat hierbij om het ras Belgische Blauwe, ookwel de dikbil genoemd.
De koeien worden vriendelijk geweid op de stevige kleibodems. De dieren krijgen enkel gezonde voeding, namelijk vers gras, kuilgras en grasbrok.

De gezonde voeding voor de koeien zorgt ook voor een gezonde maaltijd voor u. Het gebruik van geneesmiddelen waar dier en mens resistent van kunnen worden is uit den boze verteld Andries. Door zijn jarenlange ervaring in veehandel en als agrarier weet Andries precies te vertellen welke koe of kalf wel of niet goed genoeg is om naar het slachthuis te brengen. Op deze manier kennen de Kingma's de historie per dier van a tot z en zo kunnen we dan ook het vlees van eigen boerderij van harte aanbevelen.

Schapen en lammeren
in de lammerperiode worden er ongeveer 2.500 lammeren in 5 weken geboren.
De capaciteit van de moederstal is 1.000 ooien. Het verhuizen van ooien die bijna moeten lammeren geeft extra stress. Dat vertraagt het geboorteproces met een paar dagen.
Daarom blijven de ooien die af moeten lammeren, bij de Kingma's in een koppel lopen totdat ze hebben gelammerd. Na het aflammeren gaan de dieren wel direct uit de koppel om te voorkomen dat de lammetjes afgezonderd raken van hun moeder.

In de periode voor het lammeren krijgen de ooien goede eiwitrijke kuil, aangevuld met mineralen. Na het lammeren krijgen de ooien brok bijgevoerd.
Dat de Kingma's veel routine hebben, is goed te zien tijdens het lammeren. Mouwen oprollen en een paar minuten later liggen de lammetjes naast hun moeder. Ook de twee dochters en zonen van Gerrit zijn duidelijk opgegroeid met de schapen. Dochter Eelkje ziet dat twee schapen staan te lammeren en loopt direct het hok in. Schaap op de zij, voelen hoe het lam ligt en twee minuten later liggen er drie lammetjes naast het schaap. Na het lammeren worden moeder en lammetjes direct uit de koppel gehaald. De ooi wordt gelokt met de lammetjes, wat verhuizen makkelijker maakt.Voor het vervoer naar de kraamhokken is een box gemaakt die voorop een minishovel is gemonteerd. In de box zitten drie vakken waarmee drie ooien met lammeren zijn te vervoeren. Aangekomen in de kraamstal worden de navelstrengen ontsmet met jodium. Door het ontsmetten is de kans op bijvoorbeeld gewrichtsontsteking klein en mede door de goede omstandigheden is er weinig uitval onder de lammeren met 2 a 3 %.
De ooi en lammetjes blijven gemiddeld zo'n drie dagen in de kraambox voordat ze verhuisen naar de koppel. De 250 kraamhokken zijn zelf ontworpen en gebouwd door de Kingma's. Elk hok heeft een eigen hooiruifje, waaronder ook een bakje voor brok hangt. In de grijze buis die tussen de hokken doorloopt is een drinkbak gemaakt. 

Tijdens een rondje in de kraamstal valt een lam op met een heel aparte huid. Dit lam heeft een jasje aan. Lammeren die overleden zijn worden gevild en de huid van de diertjes wordt gebruikt als 'jasje' bij lammetjes die geen moeder meer hebben. Het lammetje wordt met het 'jasje' bij de moeder van het overleden lam geplaatst. In veel gevallen wordt zo'n lam dan direct geaccepteerd. Om te zorgen dat de ooi de eigen geur van dat lam gaat accepteren, wordt elke keer een stukje van het jasje afgehaald.

De lammetjes die zijn afgestoten door de moeder zijn ondergebracht op de deel, waar een aantal koeien staan. De lammetjes drinken zelfstandig bij de koeien, wat een hoop werk met flesjes en speenemmers scheelt.


© Alle rechten voorbehouden. Ontworpen en ontwikkeld door: Pro Ontwerp | Foto's door Erik Gietema
Reserverings overzicht